utorak, 14. lipnja 2016.

Tetka

Ovu priču ću početi malim uvodom, naravno. Svi znamo, i svima je jasno koliko su djeci bitne tetke. Zovemo ih drugim majkama, najboljim prijateljicama, zovemo ih i nanama i dedama i sestrama i, naravno, tetkama. Uvijek sam imala veliku porodicu, a omiljeni član zapravo i nije bio njen član...

To je bio moj član, moja komšinica, koju sam usvojila, koja je mene usvojila, i koja je postala moja tetka.