ponedjeljak, 22. svibnja 2017.

Najbolja stvar koja se može desiti vašoj kosi
Mislim da je ona jedina osoba na kugli Zemaljskoj kojoj bih prepustila svoju kosu i 
mirno sjedila dok znam šta se iza dešava...